© 2009 - Kristent arbeid blant blinde og svaksynte - Tlf: 69 81 69 81