Om KABB


Om KABB
KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) er en tverrkirkelig organisasjon som arbeider for synshemmede. KABB har et bredt tjenestetilbud for synshemmede i alle aldere. (les mer på www.kabb.no) KABB har drevet eget lydbibliotek siden 1982. I mange år foregikk all produksjon av lydbøker på spolebånd og kassetter. Nå er det CD-plater som gjelder. Kanskje vil det om få år handle om nedlastbare lydfiler.

Offentlig godkjent lydbibliotek
I utgangspunktet produserer KABB lydbøker for at synshemmede skal ha et bibliotektilbud på lik linje med seende. KABBs lydbibliotek er et offentlig godkjent lydbibliotek og sammen med Norsk Lyd- og blindeskriftsbibliotek utgjør dette bibliotektilbudet for synshemmede. Lydbokproduksjon for synshemmede benytter seg av en internasjonal standard som heter DAISY (Digital Accessible Information System). Dette er et system som gjør det enkelt for synshemmede å klikke seg frem og tilbake i bøkene. Lyden på en DAISYbok er produsert i mp3-format. (I Norge har vi valgt mp3, men det er teknisk mulig å ha andre lydformater også)
Når vi leser inn bøker til vårt lydbibliotek, gjøres det i ”selvkjørstudio”. KABB har ikke økonomiske muskler til å ha dyre produksjoner. Vårt mål er å lese inn flest mulig bøker for synshemmede.

Lydbøker for salg
Når KABB allerede har lest inn en bok for lydbiblioteket synes vi det er viktig at boken også kan selges for de som måtte ønske det. For hver bok KABB ønsker å selge inngår vi kontrakt med forlaget som har gitt ut boken. Vi produserer da lydbøkene på ordinære CD-plater. Hvis du skulle være interessert i mp3-bøker kan du klikke deg inn på DAISY/mp3. Når du kopierer over filene til din spiller kan du utelate smil-filene. Du trenger kun lydfilene når du bruker mp3-spiller.

Overskudd går til kristent arbeid blant synshemmede
Alt overskudd av salget går til å styrke tilbudet for synshemmede. Les mer om KABB på våre nettsider. www.kabb.no og www.talkshow.no

Besøk også våre facebook sider

Vi håper du finner den boken du er på jakt etter!

En lydbok blir til....
© 2009 - Kristent arbeid blant blinde og svaksynte - Tlf: 69 81 69 81